Investigation of Low-Temperature Behavior of Stone Mastic Asphalt Mixtures Modified with Paraffin and Crumb Rubber

Baha Vural KÖK, Mehmet YILMAZ, Mustafa AKPOLAT
2017 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
In hot mix asphalts at low temperatures, cracks occur due to thermal tension and these cracks cause water to leak inside the pavement and the pavement gets deformed sooner than expected. In order to improve the properties of bituminous mixtures, mostly polymer type additives are used in the modification of the bitumen. These types of improvements usually have positive effects on the high-temperature behavior of the mixture. In this study, semi-circular bending test, which is the most commonly
more » ... the most commonly used method in the literature to investigate the low-temperature behavior of bituminous mixtures, was performed. In the study, the resistance of stone mastic asphalt mixtures, which were prepared with modified bitumen with a constant 3% of paraffin and various amounts of crumb rubber, to crack formation and its movement was identified. As a result, it was concluded that the effects of additives on crack formation and its movement is varied and the relation between the fractured aggregate surface areas and the fracture toughness of the mixture can be determined by the image processing method. Özet: Düşük sıcaklıklarda bitümlü sıcak karışımlar içinde meydana gelen termal gerilmeler nedeni ile oluşan çatlaklar kaplama içine suyun girmesine neden olmakta ve kaplama beklenenden çok önce bozulmaktadır. Bitümlü karışımların özelliklerini iyileştirmek amacıyla çoğunlukla polimer türü katkı maddeleriyle bitüm modifiye edilmektedir. Bu tür iyileştirmelerin ise genellikle karışımın yüksek sıcaklık davranışı üzerinde olumlu etkileri olmaktadır. Bu çalışmada literatürde bitümlü karışımların düşük sıcaklık davranışını değerlendirmek için en çok kullanılan yöntem olan yarım daire eğilme deney yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada sabit tutulan %3 Parafin içeriği ile birlikte değişik oranlarda öğütülmüş araç lastiği modifiyeli taş mastik asfalt karışımların çatlak oluşumuna ve ilerleyişine karşı dirençleri tespit edilmiştir. Sonuçta çatlak başlangıcı ve ilerleyişi açısından katkı kullanımının etkilerinin farklı olduğu, kırılan agrega yüzey alanları ile karışımın kırılma tokluğu arasındaki ilişkinin görüntü işleme yöntemi ile tespit edilebileceği belirlenmiştir.
doi:10.19113/sdufbed.18501 fatcat:t7yzdni76vdyvhrgskvyirtg6y