Fabrication of Mn Doped PZT for Ceramic-Polymer Composites

E. Nogas-Ćwikiel
2011 Archives of Metallurgy and Materials  
Lead zirconate titanate (PZT) ceramics, with general chemical formula Pb(Zr 1−x Ti x )O 3 are used in numerous piezo-and pyroelectric applications. In practice, PZT is rarely used in a chemical pure form. The dielectric, piezoelectric and pyroelectric properties of PZT can be modified by adding dopants to the ABO 3 -type PZT perovskite structure. Ceramics powders of manganese-doped lead zirconate titanate with composition Pb(Zr 0.3 Ti 0.7 ) 0.97 Mn 0.03 O 3 (PMZT) were prepared by the sol-gel
more » ... thod using: lead(II)acetate trihydrate, zirconium(IV)propoxide, titanium(IV)propoxide and manganese(II)acetate tetrahydrate as precursors. The PMZT-PVC composites were fabricated from PMZT and polymer powders by hot-pressing method. Ceramiczne roztwory stałe cyrkonianu tytanianu ołowiu (PZT) o wzorze ogólnym Pb(Zr 1−x Ti x )O 3 znajdują szerokie zastosowanie jako piezo-i piroelektryki. W praktyce czysty PZT jest rzadko używany. Właściwości piezoelektryczne i piroelektryczne PZT modyfikuje się poprzez dodawanie domieszek do struktury typu perowskitu ABO 3 . Ceramiczne proszki cyrkonianu tytanianu ołowiu domieszkowanego manganem o składzie Pb(Zr 0,3 Ti 0,7 ) 0,97 Mn 0,03 O 3 (PMZT) otrzymano metodą zolowo-żelową. Jako prekursorów użyto: octanu ołowiu, propanolanu cyrkonu, propanolanu tytanu i octanu manganu. Kompozyty ceramiczno-polimerowe PMZT-PVC otrzymano z proszku PMZT i proszku polimeru PVC metodą prasowania na gorąco.
doi:10.2478/v10172-011-0118-5 fatcat:4icmzjnrtvhhrkh7xeylqavica