UPRAVLJANJE ZNANJEM KAO KONCEPT MENADŽMENTA

Derviš Šišić
2017 Časopis za Ekonomiju i Tržišne Komunikacije  
Znanje, fundamentalna i primijenjena nauka su uvijek mijenjali svijet nabolje i rješavali razvojne probleme.Značaj tržišta znanja kao elementa ekonomije znanja sve više nadmašuje značaj tržišta materijalnih tokova i povećava ulogu efikasnog upravljanja znanjima. U ovom radu se ukazuje na rastuću ulogu i značaj znanja za stvaranje konkurentskih prednosti i navode se neka osnovna terminološka određenja iz predmetne oblasti.Opstanak i uspjeh na svjetskom tržištu osiguraće samo ona preduzeća koja
more » ... du sposobna proizvoditi, upravljati i kontinuirano povečavati vlastiti intelektualni kapiatal. U ekonomiji znanja najvažniji ekonomski resursi za postizanje konkurentske prednosti više nije novac, prirodni resursi ili rad, već znanje a u njemu intelektualni kapital.
doi:10.7251/emc1102300s fatcat:7jzoxt3qu5bqreika6fxxu5hte