Dělat gender

Candace West, Don H. Zimmerman
2008 Social Studies  
Cílem tohoto článku je rozvinout nové chápání genderu jako rutinního výkonu zakotveného v každodenních interakcích. Činíme tak kritickým zhodnocením stávajících pohledů na pohlaví a gender a zavedením důležitého rozlišení mezi pohlavím, pohlavní kategorií a genderem. Hlavním argumentem článku je tvrzení, že uznání analytické nezávislosti těchto konceptů je zásadním krokem pro porozumění interakčnímu fungování faktu bytí genderovanou osobou ve společnosti. Jádro našich poznámek míří k teoretické
more » ... k míří k teoretické rekonceptualizaci, ale zvažujeme rovněž plodné směry, jimiž se na základě zmíněné reformulace může ubírat empirický výzkum.
doi:10.5817/soc2008-1-99 fatcat:wqy3qzny2vhvxozz7qzfzfnjdm