Armed Forces Capability Theory
K teorii schopnosti ozbrojených sil

Milan Kubeša, Radek Dubec
2013 Vojenské rozhledy  
Abstrakt: Článek je zamyšlením nad problematikou schopností ozbrojených sil. Jde o fenomén, o kterém se toho již mnoho napsalo, především z hlediska potřeby její tvorby, hodnocení a rozvoje. Otázka však zní, zda jsou přijímaná praktická opatření opřena o reálný teoretický základ. Nabízí se možnost aplikovat existující teorii managementu jakosti [1] na tento specifický a frekventovaný vojenský problém. Článek je polemickou úvahou o možnosti zavedení systému managementu schopnosti do systému
more » ... í ozbrojených sil. Abstract: The paper presents reflections over the issue of armed forces capabilities. It is a phenomenon much discussed and written earlier, namely from the point of its building, estimation and development. Nevertheless the question is whether practical experiences are backed by theory fundamentals. Now we have a chance to introduce the live theory of quality management [1] into this specific and frequented military problem. The article is a polemic consideration over possibilities of introducing capabilities management into command and control capabilities system in armed forces. Klíčová slova: Schopnost, jakost, schopnosti ozbrojených sil, management schopnosti, systém řízení ozbrojených sil, principy managementu schopnosti, systém managementu schopnosti. K teorii schopnosti ozbrojených sil Na predikované bezpečnostní hrozby by měly být státy i existující bezpečnostní instituce na všech úrovních připraveny, což ve svém důsledku znamená vynakládat potřebné finanční prostředky i v době, kdy přetrvává, a podle současných analýz ještě nějakou dobu bude působit, hospodářská recese. Rozhodující úlohu mezi výkonnými prvky bezpečnostních systémů sehrávají a zřejmě budou i v budoucnu sehrávat vybudované, moderně vybavené, vyzbrojené a na patřičné úrovni připravené ozbrojené síly.
doi:10.3849/2336-2995.22.2013.03.041-051 fatcat:vmah2ex7kvbtzolugewyc5nlwm