AMBIENT FINE PARTICLE METAL COMPONENTS AND EMERGENCY HOSPITAL VISITS FOR HYPERTENSION IN CHANGSHA, CHINA: A TIME-STRATIFIED CASE-CROSSOVER STUDY

Zhi-jun Huang, Hong Yuan, Yu-qing Zhou, Qi-hong Deng, Chan Lu, Ming Cai, Hong Yuan
2012 Heart  
doi:10.1136/heartjnl-2012-302920d.24 fatcat:3r45kpvweratvar2ueoasdsctq