Προσδιορισμός διαφόρων ανοσοβιολογικών παραμέτρων σε αρθριτικούς επίμυς

Θεοδολίντα Β. Τέστα
2012
Ως απόκριση σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, οι ανώτεροι οργανισμοί ενεργοποιούν την απόκριση οξείας φάσης με σκοπό την επαναφορά της ομοιόστασης. Η α1-όξινη γλυκοπρωτεΐνη (AGP) αποτελεί κύρια πρωτεΐνη οξείας φάσης και συνιστά ένα υπεργλυκοσυλιωμένο μόριο που μπορεί, θεωρητικά, να βρεθεί σε 105 διαφορετικές ισομορφές. Το σύστημα του ραχιαίου αεροθύλακα προσομοιάζει την άρθρωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διερευνηθεί η τοπική δράση της AGP. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής
more » ... διατριβής είναι να προσδιοριστεί η μικροετερογένεια της σύνθεσης και της γλυκοσυλίωσης της AGP κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της αρθρίτιδας στον ορό του αίματος και το μυελό των οστών των επίμυων σε σύγκριση με την αντίστοιχη απόκριση στον ιστό του αεροθύλακα ως σύστημα προσομοίωσης της άρθρωσης. Επιπλέον, στόχος είναι: (α) να προσδιοριστεί ο ρόλος της AGP στο μηχανισμό παθογένειας της αρθρίτιδας στους επίμυς και (β) να διερευνηθεί ο πιθανός ρόλος των κυττάρων, που επιδεικνύουν συγκεκριμένο πρότυπο σύνθεσης των ισομορφών της AGP, στην ανάπτυξη της αρθρίτιδας στους επίμυς. Η ανάπτυξη αρθρίτιδας στους επίμυς συνοδεύεται από την μικροετερογένεια στη σύνθεση των διαφόρων ισομορφών της AGP που παρατηρείται στο αίμα και το μυελό των οστών. Τα αποτελέσματα αυτής της διατριβής αναδεικνύουν την 45 kDa AGP ως την αποκλειστικά εκκρινόμενη ισομορφή κατά τη συστημική απόκριση οξείας φάσης. Ο μυελός των οστών των επίμυων επιδεικνύει διφασική σύνθεση της 55 kDa ισομορφής της AGP. Η εργασία αυτή ανέδειξε ότι η συστημική αύξηση στη σύνθεση και έκκριση της 45 kDa AGP ισομορφής σε συνδυασμό με τη μείωση στην τοπική σύνθεση της 55 kDa ισομορφής της AGP στο μυελό των οστών είναι γεγονότα που πιθανά σχετίζονται με την ομοιοστατική δράση της AGP ή με το μηχανισμό ανάπτυξης ΑΑ στους επίμυς. Επιπλέον, η συστημική χορήγηση αντισωμάτων ενάντια στην AGP οδηγεί σε βελτίωση των συμπτωμάτων της αρθρίτιδας, ενώ η συστημική υπερέκφραση της 45 kDa ισομορφής παρουσιάζει διπλή ανοσοτροποποιητική δράση. Τα αποτελέσματα αυτής της διατριβής επιβεβαιώνουν όλα τ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.129665 fatcat:lfm4znsewbbedopdccxxfmv3ym