Anlamın Belirsizleştiği Çağda Sanatta Kavram Arayışları

Barış YILMAZ
2022 SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL  
Görsel Sanatlar düşünün biçime dönüşümüdür. Sanatçının kaygısının tespite dayalı bir izdüşümüdür. Sanat eseri, sanat tarihi içinde, düşün, kavram ve bununla birlikte ifadenin biçimsel bir sınırlılık oluşturması ile görülmüştür. Yani düşünsel çaba, genellikle biçimin önünde olmuştur. Bununla birlikte düşünceyi oluşturan ve sonucunda tespiti gerçekleştiren nihayetinde kavram olmuştur. Kavram ise biçimden önce bir sınırlılık oluşturmuştur. Bu durum, sanat tarihinin hiyerarşik lügatında da
more » ... ür. Aklın pratiğinin elin pratiğinin yerini daha fazla alması, belki de biçimin düşüne yetmemesi sanat eyleminin alışılagelmiş pratiğini de değiştirmiş, kavramsal sanatın biçimi öteleyip fikri önemsemesi ile yeni bir ifade bulmuştur. ÖZET Sanatsal yaratı için kavram, biçimsel oluşum için bir çıkış, bir dayanaktır. Anlam ise bu noktada kavramı biçimlendirendir. Anlam, kavram ve biçimin oluşturduğu sanat eserinin ortaya çıkmasında, tanımlanamaz, değişken ve belirsiz yapısı itibarıyla eseri, bütünde ise sanatı aynı tanımsızlıklar ile nitelenir bir hale sokar. Bu makalede, özellikle içinde bulunduğumuz çağ ile birlikte sanat tarihinin bütünü düşünülerek anlam ve kavram üzerindeki bu değişkenlik ve tanımsızlığa etki eden faktörler incelenecektir. Çağın değişen gerçeklerinin, yönelimlerinin sanatsal hakikati nasıl etkilediği ve değiştirdiği? üzerine tespitler sunulmaya çalışılacaktır. Ayrıca anlamın ve dilin sınırlandırılmış ve tek bir doğruya hitap etmeyen yapısının sanatsal yaratıda sanatçıyı nasıl etkilediği? ile ilgili açıklamalara gidilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı inceleme sonucunda, özellikle bu çağın sanatçısının kavram ve sanatsal anlam üretme pratiği içinde çıkmazda olduğu gerçeği sunularak, sanatçının, üretilmiş maddesel kaygılardan uzaklaşması gerçeğine varılmıştır. Sonuç bölümünde, sanatçı tarafından sunulan yaratımın, bu tanımsız ve menfaate dayalı anlam ve kavram öbeklerinin dışında olması gerektiği vurgulanarak, biçimsel ve teorik oluşumun çağın simülasyona dayalı gerçeğinden uzak bir şekilde gerçekleşmesi gerekliliğine ulaşılmıştır.
doi:10.29228/smryj.62174 fatcat:6as2xbazcnd57o7log2anqosmi