Μελέτη της απάντησης στη θεραπεία με ανασυνδυασμένη ανθρώπειο αυξητική ορμόνη παιδιών με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, που εμφανίζουν "άτυπο" μοντέλο έκρισης στις δοκιμασίες διέγερσης [article]

Ειρήνη Γεωρέλη, Democritus University Of Thrace
2021
doi:10.26257/heal.duth.10823 fatcat:ec73xaxhvfesvj6pycl5tjjpmq