TÜRKİYE'DE YEREL SEÇİMLERDE KADIN: 2000 SONRASI YEREL SEÇİMLERİNDE KADININ YEREL SİYASETTEKİ YERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

İbrahim Tanju AKYOL, Aslı BEK
2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ: 21. yüzyılda modern demokrasiler, yerel demokrasinin gelişmişlik düzeyi üzerinden açıklanmaktadır. Siyasal katılmanın en kolay ve etkili yollarından biri yerel siyasete katılımdır. Yerel demokrasinin geliştirilmesi için halkın katılım kanallarının açık hale getirilmesi gerekmektedir. Kadınların karar verici süreçlerin içerisinde yeterli düzeyde yer alması yerel demokrasinin seviyesini artırmaktadır. Türkiye'de kadınların yerel düzeyde seçilme hakkına sahip olması 1930'lu yıllara kadar
more » ... ktadır. Aradan geçen süreçte kadınlar yerel siyasette istenilen düzeyde temsil edilmemiştir. 2000'li yıllardan sonra yerel siyasette kadınların önemi daha fazla vurgulanmıştır. Bu süreçte siyasi partiler, seçim programlarında kadınların temsili üzerine oldukça fazla yoğunlaşmışlardır. Bu çalışma, Türkiye'de kadınların yerel temsil düzeyleri üzerinde odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, siyasi partilerin kadınların siyasal katılımına ilişkin söylemleriyle bu yöndeki uygulamaları arasında bir fark olup olmadığının ikincil veriler üzerinden ortaya konulmasıdır. Ayrıca son yirmi yılda kadınların yerel siyasetteki temsil oranlarındaki değişimin belirlenmesi de amaçlanmıştır. Sonuçta, parti söylemlerinin aksine, kadınların yerel siyasette yeteri kadar temsil edilmedikleri anlaşılmıştır.
doi:10.34086/rteusbe.905279 fatcat:z6i5kgkohnfyjlzuhe5ah7fjyy