BAĞIMSIZLIK SONRASI ÇİN İLE HİNDİSTAN: İKİLİ İLİŞKİERİNİN GELİŞİMİ VE AVRASYA STRATEJİSİ

Kasimu MAİMAİTİAİLİ
2020 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi  
Soğuk Savaş döneminde Çin ile Hindistan ikili ilişkilerinde ve ekonomik kalkınmasında idealist yaklaşımlar sergilemiş, güvenliğini ön planda koyarak beklediği iktisadi gelişmeleri gerçekleştirememiştir. Ancak, 20. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak uyguladığı gerçekçi politikalar ve reformların etkisiyle Çin ve Hindistan ekonomik, siyasi açıdan hızla yükselmeye geçmiş ve önemli dünya güçleri olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu ülkeler ABD ve Avrupa başta olmak üzere diğer büyük güçlerden daha
more » ... ızlı büyümeye devam etmektedir. Bu durum, Asya devlerinin mevcut dünya ekonomik ve siyasi sisteminin geleceğini nasıl etkiyeceği ve Batı merkezli dünya düzenine alternatif olarak 21. yüzyıldaki egemen güçler haline gelip gelmeyeceği konusunu gündeme getirmiştir. İlaveten, bu husus Çin ile Hindistan, ABD, Avrupa ve Rusya gibi dünya güçleri arasında Avrasya merkezli büyük güçler rekabetinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada ilk olarak, Çin ve Hindistan'ın bağımsızlık sonrası siyasi ilişkileri ve onun gelişme süreçleri incelenmiştir. Sonra, bu her iki devletin reform öncesi ve sonrası ekonomik gelişmeleri değerlendirilmiştir. Son olarak, Çin ve Hindistan'ın siyasi ve ekonomik açıdan yükselmesinin ve izlediği stratejilerinin ABD, Rusya ve Avrupa gibi dünyanın önemli güçleriyle Avrasya merkezli rekabetleri ve çıkar ilişkileri ele alınmıştır.
doi:10.20296/tsadergisi.618219 fatcat:ap3yhvgpjvg4xegiivdqwfajjy