Latvijas Universitātes Botāniskā dārza brīvdabas rododendru kolekcijas vēsturiskā attīstība

Inga Apine, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte", Rihards Kondratovičs, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte"
2017 Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences Botāniskā dārza sekciju "Augu daudzveidības pētījumi ex situ", "Augu selekcija un introdukcija" tēžu krājums   unpublished
Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences BOTĀNISKĀ DĀRZA TĒŽU KRĀJUMS sekciju Augu daudzveidības pētījumi ex situ Augu selekcija un introdukcija Redaktore Signe Tomsone Datorsalikums Lauma Strazdiņa Latvijas Universitātes 75. konferences Augu daudzveidības pētījumi ex situ un Augu selekcijas un introdukcijas sekcijas sēdes notiek 2017. gada 9. februārī, plkst. 13.00 LU Botāniskajā dārzā Kandavas ielā 2, Rīgā. © Latvijas Universitāte, 2017 09.02. Latvijas Universitātes zinātniskā
more » ... ence Latvijas Universitātes zinātniskā konference 13.00 -14.45 Prioritārā tēma R 2 3 5 10 7 8 9 6 4 LU Botāniskajā dārzā pirmā rododendru kolekcija tika izveidota 20. gs. 30-to gadu vidū. Tomēr gan Otrais Pasaules karš, gan vairākas bargas ziemas bija cēlonis lielākās daļas rododendru stādījumu bojā ejai. Interese par rododendriem kā vērtīgiem krāšņumaugiem no jauna pieauga 50-to gadu sākumā. Latvijas Universitātē Rihards Kondratovičs 1957. gadā uzsāka kompleksu rododendru ģints izpētes darbu, kas ietvēra ne tikai rododendru ģints introdukciju un aklimatizāciju, bet arī dažādu fizioloģisko, augšanas, attīstības, anatomisko un morfoloģisko parametru izpēti. Paralēli LU Botāniskajā dārzā veidoja rododendru kolekciju. Pirmajos desmit gados tika pārbaudīta vairāk nekā 200 taksonu piemērotība Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Plašās kolekcijas izveide bija pamats arī apjomīgajam selekcijas darbam, kas tagad tiek turpināts LU Rododendru selekcija un izmēģinājumu audzētavā "Babīte". Latvijas Universitātes Botāniskā dārza brīvdabas rododendru kolekcijas vēsturiskā attīstība Inga Apine, Rihards Kondratovičs Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" inga.apine@lu.lv Prioritārā tēma 3 Rododendri (Rhododendron L.) ir lielākā ēriku dzimtas (Ericaceae D.C.) ģints un pārstāv vienus no populārākajiem ainavu augiem ziemeļu puslodē. Ģints ietver apmēram 1200 sugas. Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā prof. Riharda Kondratoviča vadībā kopš 1957. gada notiek intensīva rododendru selekcija. Mikropavairošana ir viens no etapiem selekcijas procesā, lai salīdzinoši īsā laikā, veģetatīvi pavairojot, iegūtu tādu īpatņu daudzumu, kas ir nepieciešami kvalitatīvām pārbaudēm perspektīvo hibrīdu novērtēšanai. Izmantojot in vitro tehnoloģiju, no neliela auga fragmenta laboratorijā iegūst viendabīgus klonus. Rododendru mikropavairošana notiek vairākos etapos -sterila eksplanta iegūšana, in vitro dzinumu kultūras iegūšana, pavairošana, dzinumu apsakņošanās un aklimatizācija ex vitro. Jau no 1985. gada Augu bioloģijas laboratorijā pēta pavairošanas procesa nianses, lai optimizētu vairošanas protokolu, jo tā nianses atšķiras dažādiem rododendru taksoniem, kas būtiski ietekmē katra mikropavairošanas etapa rezultativitāti konkrētajam hibrīdam.
doi:10.22364/lukbot.2017.01 fatcat:wxa7ojsrdjavrdzyj3okfjw5em