EXPERIMENTAL DETERMINATION OF OSCILLATION BEHAVIOUR OF DOUBLE PENDULUM EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE OSCILATORNOG PONAŠANJA DVOSTRUKOG KLATNA

Patrik Gubeljak
unpublished
In this paper the experimental motion of the double pendulum is investigated. The influence of initial orientation and energy of the system on the oscillation is analysed. Angular displacement sensors which contributed to the damping of the pendulum were attached to the pivots. The crank angles of both limbs were measured as a function of time. On the basis of the analysis it is shown that the motion of the system is quite unpredictable unless initial conditions are known to a very high degree
more » ... a very high degree of accuracy. Even very small differences in the initial condition cause a completely different oscillation of the pendulum. Ključne reči • dvostruko klatno • Lisažuove krive • oscilatorno ponašanje Izvod U radu je predstavljeno eksperimentalno oscilovanje dvostrukog klatna. Analiziran je efekat početnog položaja i energije sistema na oscilovanje. Senzori za merenje ugla, koji izrazito prigušuju oscilovanje klatna su bili ugrađeni u oba zgloba klatna. Ugaona rotacija oba kraka klatna je merena u zavisnosti od vremena. Na osnovu analize može se zaključiti da je oscilovanje sistema prilično nepredvidlji-vo, osim ako su početni uslovi vrlo precizno definisani, odnosno, izmereni. Dakle, vrlo mala odstupanja u početnim uslovima pokazuju potpuno drugačije oscilovanje klatna.
fatcat:l65rwedcgzdb7i7ynm2k3xuxby