KORD BEZ ÜRETMNDE BÜKÜM YÖNÜNÜN ETKLERNN FARKLI DENEY TASARIMI YÖNTEMLER LE NCELENMESI THE INVESTIGATION OF EFFECTS OF TWIST DIRECTION IN TYRE CORD PRODUCTION PROCESS BY USING DIFFERENT EXPERIMENTAL DESIGN METHODS

Ayşe Aytaç, Berrin Yılmaz, Veli Deniz
2008 Cilt   unpublished
Özet Kord bezi üretiminde, bükme yönü olarak tek katlı bükümlerde (z), katlı (kord) bükümlerde ise (s) büküm yönü, üreticiler tarafından yıllardır kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kullanılan büküm yönünün, ürünün mekanik özelliklerine etkileri Taguchi ve tam etkensel deney tasarımı yöntemleri ile incelenmiştir. Çoklu bükümlerde kopma dayanımı açısından (z.z.s) bileşimi yerine (s.s.z) bileşiminin de kullanılabileceği görülmüştür. Ancak, (z.z.s) büküm yönü bileşimi değişkenliğinin, (s.s.z) büküm
more » ... in, (s.s.z) büküm yönü bileşimine göre daha az olduğu bulunmuştur. ki düzeyli deney sisteminde Taguchi ve tam etkensel tasarım yöntemleri ile bulunan sonuçların birbirini desteklediği görülmüştür. Abstract It is being used for years, the direction of twist (z) for one ply twist, while the direction of (s) for multiple twist during the twist process at cord fabric production. In this study, the effects of twist directions on the mechanical properties of product were investigated by using Taguchi and factorial experimental design techniques. It is observed that combination of (s.s.z) can be used for the replacement of the combination of (z,z,s) for the tensile properties. But, it is found that the variation of (z,z,s) combination is less than variation of (s.s.z) combination. It has been observed that the results of Taguchi and two factorial experimental design techniques were confirmed each other.
fatcat:vrjruhtcijg2xeigblnzkrocia