An Osteometric Study of Proximal and Distal Femur Morphology Proksimal ve Distal Femur Morfolojisinin Osteometrik Değerleri

Sema Özandaç, Pınar Göker, Ahmet Yücel, Memduha Gülhal Bozkır
2015 Cukurova Medical Journal 466 Cukurova Medical Journal   unpublished
Purpose: The current study was undertaken to determine the surgically relevant parameters of proximal and distal femur from right and left femora in our population. Methods: These measurements were taken from 400 adult femora (200 right, 200 left) from Department of Anatomy laboratory of Çukurova University, Faculty of Medicine using an electronic digital caliper and goniometer. The mean values of the neck of the length (NL), maximum femoral length (FL), the length of femoral shaft (FSL),
more » ... rochanteric apical axis length (ITAAL), maximum vertical diameter of the femoral head (VDH), neck shaft angle (NSA), superior-inferior femoral neck diameter (SID) and intercondylar notch witch (ICNW) were taken. Results: The mean values of these measurements were found to be 22.2 ± 3.0 mm, 429.5 ± 35.0 mm, 306.5 ± 26.7 mm, 61.9 ± 5.7 mm, 44.2 ± 3.8 mm, 121.1 0 ± 4.0 0 , 30.8 ± 3.1 and 2.4 ± 0.2 cm in the right side respectively. However, in the left side same dimensions were 22.5 ± 4.4 mm, 431.3 ±26.2 mm, 299.5 ± 59.4 mm, 61.4 ± 5.1 mm, 44.2 ± 3.3 mm, 121.2 ± 4.0 0 , 30.0 ± 2.9 and 2.3 ± 0.2 cm respectively. Conclusion: The observations presented in the report have defined anatomic parameters that need to be taken into consideration when surgical procedures are performed in hip and knee area for this population. ÖZET Amaç: Çalışmamızda, popülasyonumuzdaki sağ ve sol distal ve proksimal femurun cerrahi olarak ilgili ölçüm değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Laboratuvarımızda bulunan 400 adet femurda milimetrik bir kumpas ve goniometre yardımıyla collum femoris ve femur'un maksimum uzunluğu ortalaması, femur şaftı uzunluğu ortalaması, linea intertrochanterica ile fovea capitis arasındaki uzaklık (intertrokanterik apikal aks uzunluğu) ortalaması, caput femoris'in maksimum vertikal uzunluk ortalaması, femur boyun şaft açısı ortalaması, collum femoris'in supero-inferior uzunluk ortalaması ve intercondylar mesafe uzunluğu ortalaması ölçülmüştür. Bulgular: Ölçümlerimize ait değerler sırasıyla; sağda 22.2 ± 3.0 mm, 429.5 ± 35.0 mm, 306.5 ± 26.7 mm, 61.9 ± 5.7 mm, 44.2 ± 3.8 mm, 121.1 ± 4.00, 30.8 ± 3.1 ve 2.4 ± 0.2 cm bulunurken, aynı değerler sol tarafta 22.5 ± 4.4 mm, 431.3 ±26.2 mm, 299.5 ± 59.4 mm, 61.4 ± 5.1 mm, 44.2 ± 3.3 mm, 121.2 ± 4.00, 30.0 ± 2.9 ve 2.3 ± 0.2 cm olarak bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda elde edilen değerlerin popülasyonumuzda yapılacak olan kalça ve diz ile ilgili cerrahi girişimlerde yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Anahtar kelimeler: Femur morfometrisi, proksimal femur ve distal femur.
fatcat:3rbp3begufeyrmumgz2bsqs3sy