Tütarlapsest sirgub naine. Hoiatusjutud tütarlastele populaarses meditsiinikirjanduses

Andreas Kalkun
2006 Mäetagused  
133 Teesid: Ene Koogi Tütarlapsest sirgub naine (1978, 1979, 1986) on noortele naistele ja tütarlastele suunatud didaktiline raamat, kus kohtuvad folkloor ja meditsiin. Didaktilises tekstis leiduvad õpetlikud narratiivid, mis pärinevad väidetavalt elust, kuid meenutavad oma olemuselt folkloorseid tekste, kandes selgelt ülesannet õpetada noortele naistele selgeks ühiskonnas kehtivad sooideoloogiad ja kehaga seotud tabud. Üleva ja madala didaktilistel eesmärkidel ühendamine ning ladusate
more » ... ide konstrueerimine kannab kindlat eesmärki mõjutada lugejat. Artiklis iseloomustatakse antud teost, selle kohta oma ajas ning seal leiduvaid narratiive ja poeetikat. Kui asetada raamat folkloristlike tekstide konteksti ja kõrvutada populaarses meditsiinitekstis leiduvaid narratiive rahvaluuležanridega, tekib omamoodi võõristusefekt. Sellise kõrvutamise ja võõristusefekti kaudu võib näha populaarse meditsiiniteksti ja traditsiooniliste jutužanride sarnasust.
doi:10.7592/mt2006.34.kalkun fatcat:tz6rzvogszf3vbj74kgcdmp5dm