KOREYS TILIDA IBORALARNING PAYDO BO'LISH MANBALARI

Ahmedov O'ktamjon O'roqovich
2023 Zenodo  
Ushbu maqolada koreys tilidagi iboralarning etimologiyasi batafsil o'rganib chiqilgan. Taqdim etilgan iboralar kelib chiqish manbalariga ko'ra atrof-muhit hodisalari, kasbiy soha, frazeologik birliklar, tarixiy haqiqatlar va voqealar asosida yaratilgan iboralar kabi turlarga ajratilib o'rganilgan. Iboralarning tahlili manbalarni o'rganish, ularning ma'nosini tushunish, to'g'ri qo'llash va tilning milliy-madaniy o'ziga xosligini aniqlashga yordam beradi.
doi:10.5281/zenodo.7549000 fatcat:k3fwskf6nbcv7ldgqqhlenxsya