Where do we perform sleep test: In the laboratory or at home?
Uyku testi nerde yapılmalı; laboratuvarda mı, evde mi?

Handan İnönü Köseoğlu, Asiye KANBAY, Turan ACICAN
2016 Turkish Journal of Tuberculosis & Thorax  
Uyku testi nerde yapılmalı; laboratuvarda mı, evde mi? Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), erkeklerde %14.3, kadınlarda %5 oranında görülen, başta kardiyovasküler ve serebrovasküler olmak üzere birçok sistemi etkileyen sonuçları nedeniyle morbidite ve mortaliteye yol açabilen önemli bir halk sağlığı problemidir. Toplumda yaygın olmasına rağmen dünyada ve ülkemizde mevcut uyku laboratuvarları bu hastaların teşhisinde yetersiz kalmakta, OSAS'lı olguların %80-90'ına tanı konulamamaktadır. Bu
more » ... m, tanıda altın standart yöntem olan polisomnografi incelemesine alternatif olarak, daha pratik, daha az emek ve maliyet gerektiren, teknisyen refakati gerektirmeyen, hastaların evlerinde uygulanabilen portabl monitörizasyon cihazlarının kullanımını gündeme getirmiştir. Bu yazıda OSAS şüphesi olan bir hastaya yapılacak uyku testinin, etkin ve güvenilir olması ve hızlı sonuç vermesi için laboratuvarda mı, yoksa evde mi yapılmasının daha uygun olacağı, bilimsel veriler ışığında tartışılacaktır.
doi:10.5578/tt.28034 fatcat:nvskwgt4bbgdlmbtg6aadvoyli