Turkish Archives of Otorhinolaryngology

Editörler Kurulu, Karlıdağ Turgut, Türk Arşivi
unpublished
Değerli Meslektaşlarım, Son on yıldır Türk meslektaşlarımızın giderek artan uluslararası dergilerdeki yayın sayısı gurur verici ve önemli bir başarıdır. Yayın sayısındaki artışa ek olarak yayınların atıf alabilirliliğinin ve kalitesinin de artması en büyük dileğimizdir. Uluslararası dergilerdeki, Türkiye adresli yazıların artmasına paralel olarak, ülkemizde yayımlanan dergilere de aynı hassasiyetle nitelikli yazıların gönderilmesi ve yayımlanması, sonrasında bu yazıların atıf alması, bu
more » ... in uluslararası dizinlerde yer almasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, yapılan duyurular ve bilgilendirmeler neticesinde gerek siz değerli meslektaşlarımızın, gerekse Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği'nin destekleriyle dergimize gönderilen araştırma yazılarının sayı ve niteliğinde önemli bir artış bulunmaktadır. Bu desteklerden dolayı size ve dernek yetkililerimize teşekkürü bir borç biliriz. Editörler Kurulu olarak Türk Otorinolarengoloji Arşivi Dergisi'nin sorumluluğunu üstlenmemizin üzerinden yaklaşık bir yılı geçti. 2015 yılı başından itibaren bir yıllık döneme baktığımızda dergi ile ilgili önemli adımlar atıldı ve kararlar alındı. Özetleyecek olursak; • Ulusal KBB dergileri arasında bir ilke imza atılarak Türk Otorinolarengoloji Arşivi Dergisi Yönergesi hazırlandı. Böylece derginin kurumsallaşması sağlandı. • Daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında, dergiye gelen yazı sayısında önemli bir artış sağlandı. • Thomson Reuters'in bir dizini olan Emerging Sources Citation Index'e 2016 başı itibarıyla dahil olduk. • Dergimizin artık bir biyoistatistik danışmanının olduğunu memnuniyetle bildiriyoruz. • Yaptığımız çağrılarla genç meslektaşlarımızın yanı sıra kıdemli hocalarımızın eklenmesi ile dergimizin hakem sayısında önemli bir artış sağladık. • Ulusal KBB dergileri içerisinde bir ilk olarak, yazıları yoğun bir emek harcayarak değerlendiren değerli hakemlerimize 2015 yılı içinde değerlendirdikleri yazılar için teşekkür belgeleri gönderdik. Böylece özellikle genç meslektaşlarımızın akademik yükseltmelerde kullanabilmeleri amacıyla, bu aktivitelerinin belgelenmesini sağladık • Son olarak, Türk Otorinolarengoloji Arşivi'ne gelen yazı sayısını ve niteliğini artırmaya yönelik, bu sayımızdan başlamak üzere 2016'nın ilk üç sayısını da kapsayacak şekilde toplam dört sayıda yer alan özgün araştırma yazılarının üçü ödüllendirilecek ve bu ödüller 38. ulusal kongremizde yazarlara takdim edilecektir. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği'nin resmi bilimsel yayın organı olan Türk Otorinolarengoloji Arşivi'nin en kısa zamanda hakkettiği uluslararası bilimsel dergiler arasında yer alması, siz değerli meslektaşlarımızın destek ve katkıları ile mümkün olabilecektir. Tüm emeği geçenlere teşekkür eder, saygılar sunarız.
fatcat:o76su2jcpjhg3poa6hicsoxeea