Activitat piràtica entre catalano-aragonesos i castellans a la Mediterrània occidental durant el regnat de Jaume II

Josefina Mutgé i Vives
1997 Anales de la Universidad de Alicante Historia Medieval  
Josefina MUTGÉ I VIVES Institució Milá i Fontanals (CSIC, Barcelona) INTRODUCCIÓ Els freqüents atacs pirátics que es produíen al mar foren una de les causes que mes varen impedir el normal desenvolupament del corriere a l'Edat Mitjana. La present comunicació, que pot inserir-se a la Secció sobre el Marc Mediterrani, dintre del Congrés Internacional «Jaume II, set-cents anys després», és una aportació a l'estudi del cors i de la piratería al Mediterrani Occidental durant el primer quart del
more » ... imer quart del segle XIV 2 .
doi:10.14198/medieval.1996-1997.11.25 fatcat:ubkimqpjive2flcozknipfp6oq