Yazma Görevleri: Yeni İstanbul Ders Kitaplarında Amaçlar ve Tür Çeşitliliği

Gülay Kıray
2021 International Journal of Languages' Education and Teaching  
Literacy as an emergent concept of study is a field of educational sciences studies and the skill of writing is an integral part of both the definition of literacy and studies of literacy. While many different approaches of research and various research designs serve the purposes of helping learners develop their writing skills and teachers better their writing courses, the present study applies a coursebook analysis methodology since coursebooks are key materials of teaching. For this
more » ... four coursebooks (A1-B2) of teaching Turkish to foreigners coursebook series, Yeni Istanbul, have been analysed. The analysis aims to identify writing tasks included in coursebooks and analyze to what extent these tasks serve language functions suggested by Halliday (1973) and genre variety of activities as purposes and text components of a specific genre are the main attributes of successful writing. To this end, the study uses a 4-step research procedure including identification of writing tasks, exclusion of writing tasks which are below textual level, and specification of purposes and genres of each writing activity. Results of the research show that the coursebooks are mostly designed for learners to practise informative and personal functions of language; thus, it co uld be proposed to distribute writing tasks for each purpose in a more balanced way. Moreover, genre variety of writing activities in the coursebooks is low, and the coursebooks do not apply a genre-based approach to writing. ÖZET Yeni ortaya çıkan bir araştırma kavramı olarak okuryazarlık eğitim bilimleri çalışmalarının bir alanıdır ve yazma becerisi hem okuryazarlık tanımının hem de okuryazarlık çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok farklı araştırma yaklaşımı ve çeşit li araştırma desenleri öğrencilere yazma becerilerini geliştirmek öğretmenlere de yazma derslerini iyileştirmek için yardım etme amaçlarına hizmet ederken, bu çalışma ders kitabı analizi yöntemini kullanmaktadır çünkü ders kitapları öğretimin temel araçlarındandır. Çalışma kapsamında, bir yabancılara Türkçe öğretim serisi olan Yeni İstanbul serisinin 4 kitabı (A1-B2) incelenmiştir. Bu analiz, ders kitaplarındaki yazma görevlerini tespit etmeyi ve Halliday'in işlevleri (1973) ve tür çeşitliliği ile etkinlikleri değerlendirmeyi hedeflemektedir çünkü amaçlar ve belirli türlerin metinsel bileşenleri başarılı yazmanın temel özelliklerindendir. Bu amaçla, çalışma yazma görevlerinin tespitini, metinsel düzeyin altında kalan yazma görevlerinin ayıklanmasını ve her bir yazma etkinliği için amaçların ve türlerin belirlenmesini içeren 4 adımdan oluşan bir araştır ma yolu kullanmaktadır. Araştırmanın sonuçları bu ders kitaplarının öğrencilerin çoğunlukla bilgilendirici ve kişisel dil işlevlerini uygulamaları için düzenlendiğini göstermektedir. Bu nedenle, her bir amaç için yazma görevlerinin daha dengeli bir şekilde dağıtılması önerilebilir. Ayrıca, ders kitaplarındaki tür çeşitliliği düşüktür ve bu ders kitapları yazmaya tür odaklı yaklaşmamaktadır.
doi:10.29228/ijlet.51174 fatcat:dyysiovs7bcqdpnax3nzfdmi7m