Biomassa voor de circulaire economie : Alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen [report]

Johan van Groenestijn, FBR BP Biorefinery & Sustainable Value Chains, Paulien Harmsen, Harriëtte Bos
2019 unpublished
Voorwoord In het maatschappelijke debat is "biomassa" gelijk aan "houtpellets". Een debat dat bovendien naar een welles -nietes uitwisseling neigt. Dit doet biomassa ernstig tekort. Het gaat om meer, veel meer dan houtpellets. Maar hoeveel dan? En welke stromen zijn dat dan? Waar komen die vandaan? Hebben we zelf (van Nederlandse bodem) genoeg? En hoe kunnen we biomassa gebruiken voor zowel Chemie als Energie? "TKI-BBE" staat voor Topconsortium voor Kennis en Innovatie in de Biobased economy
more » ... derdeel van de circulaire economie). De K en de I staan dus voor Kennis en Innovatie, een wereld waarin feiten een belangrijke rol spelen. Vandaar dit boekje. Met dit boekje willen we graag een overzicht en waar mogelijk handvatten bieden voor beleid en ondernemerschap. Het biedt een overzicht van de soorten biomassa en de biomassabeschikbaarheid op de schaal van Nederland, Europa, en de wereld, en van de beschikbare technologieën waarmee biomassa kan worden omgezet in een scala aan nuttige producten.
doi:10.18174/475889 fatcat:u3fre7qg3bgtzgwhuah424iksi