Η αυτονομία των μερών στη διεθνή εμπορική διαιτησία και πώς αυτή διαμορφώνεται μέσα από ad hoc και θεσμικές διαιτησίες [article]

Μαρία Δρακούδη, Democritus University Of Thrace
2021
Από : Δρακούδη Μαρία «Η αυτονομία των μερών στη διεθνή εμπορική διαιτησία και πώς αυτή διαμορφώνεται μέσα από ad hoc και θεσμικές διαιτησίες» "Η εργασία υποβλήθηκε ως μερική εκπλήρωση των προϋποθέσεων για ολοκλήρωση των σπουδών και απόκτηση πτυχίου στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή (Οκτώβριος 2018)"
doi:10.26257/heal.duth.10797 fatcat:nr3krwyg5vbczbu73horddnaju