Eating Epilepsy After Resection Of Frontal Menengioma: A Case Report

Yildiz Arslan, Zahide Yilmaz, Serap Mulayim, Yasar Zorlu
2013 Epilepsi  
Özet Yemek yeme epilepsisi refleks epilepsinin nadir bir tipidir. Yemeyle tetiklenen nöbetler genellikle lokalizasyon ilişkilidir ve sıklıkla kompleks parsiyel tiptedir. Daha az sıklıkta, bu nöbetler sekonder jeneralize olan ya da olmayan basit parsiyel tiptedir. Bu yazıda, frontal menengioma ameliyatı sonrası gelişen, yemek yeme epilepsisi olan 38 yaşında kadın hasta sunuldu. Hasta, üç yıldır hiçbir antiepileptik tedaviye yanıt vermeyen sekonder jeneralize nöbetlerden yakınıyordu. Refleks ve
more » ... yordu. Refleks ve refleks olmayan nöbetleri mevcuttu. Ancak çoğu nöbeti yemek yeme veya su içme ile tetikleniyordu. Bu olgu yemek yeme epilepsisinin sekonder jeneralize tonik klonik nöbetlerle giden nadir görülen bir formudur. Anahtar sözcükler: Yemek yeme epilepsisi; frontal meningioma rezeksiyonu; jeneralize tonik klonik nöbetler. Summary Eating epilepsy (EE) is a rare type of reflex epilepsy. Eating-induced seizures are, in general, localization-related, and most commonly of the complex partial type. Less frequently, these seizures are of the simple partial type with or without secondary generalization. Here, we report a case of a 38-year-old female patient with EE after frontal meningioma resection. She had suffered from secondary generalized seizures unresponsive to any antiepileptic therapy for 3 years. She had both reflex and non-reflex seizures. However, most of the seizures were triggered by food or water deglutition. This was an unusual case of EE with secondary generalized tonic-clonic seizures.
doi:10.5505/epilepsi.2013.19483 fatcat:bmrmdpprtfgxjaeaqioju3m2by