Televizijski šport

Mateja Veble
2012 Ars & Humanitas  
Ključne besede: televizija, šport, mediatizacija športa, nogomet, oddajanje, komentar Zakaj je formula 1 popularnejša od plavanja, zakaj o akrobatskem smučanju ne vemo toliko kot o alpskem, zakaj povprečen človek ne ve dosti o kriketu in se snooker glede svoje popularnosti ne more primerjati z nogometom? Ali je z omenjenimi športnimi zvrstmi kaj narobe? Odgovor je ne. Ti športi so povsem enako dinamični, aktivni in privlačni. Dejstvo pa je, da jih redkokdaj zasledimo na televiziji, kar je v
more » ... šnjem času enako, kot da jih ne bi bilo. Mediji imajo na šport velik vpliv. Pri tem je največjo vlogo do sedaj zagotovo odigrala televizija. Ker je medij posrednik med športniki in gledalci, lahko v želji, da bi bil gledalec zadovoljen, športne panoge spreminja po svojih zahtevah, oziroma ker se z mediatizacijo krepi vloga gledalca, prihaja marsikje do prilagoditev oziroma sprememb poteka športnega dogodka. Ko govorimo o razvoju medijske tehnologije in pomenu vstopa televizije v svet športnih dogodkov, so naša vprašanja fokusirana na problem spreminjanja športnega dogodka in kulturnega pomena športa v družbi. Šport se pogosto označuje kot zabava, kot nov opij za množice. Televizija je za šport postala osrednjega pomena. Veliki športni dogodki privabljajo trume televizijskih gledalcev. Postala pa je tudi pomemben vir dohodka za različne športne panoge ter je hkrati odprla vrata veliko večjim zaslužkom v obliki športnega sponzoriranja. Že okrog leta 1960 je postalo povsem jasno, da je vloga televizije pri konstruiranju športnega dogodka tolikšna, da je šport primoran upoštevati njen vpliv pri oblikovanju svojih športnih dogodkov. Za televizijo je pomembno, da ima šport enostavna pravila, da se ga zlahka razume ter da je vizualen. To pomeni, da ga je mogoče predvajati brez večjih popravkov in raztegnitve same narave športnega dogodka. Poleg tega mora biti dogodek sposoben pritegniti sorazmerno veliko število gledalcev na sam kraj dogodka. Do leta 1970 so televizijski strokovnjaki športnemu svetu že postregli s svojimi zahtevami glede narave športnega dogodka, natančneje, leta 1979 sta Tony Preston in Tony McCarthy zasnovala pet osnovnih kriterijev, ki jim je moral zadostiti televizijski šport za takratno britansko televizijo ITV (Whannel, 1992, 78-79). Pravila,
doi:10.4312/ah.6.1.61-72 fatcat:mltwcfvou5h2xjeh3s2ntwh2ja