NEMIS TILINI SAMARALI O'QITISHDA YOUTUBE PLATFORMASIDAN FOYDALANISH

Nargiza Samadovna Qurbonova
2022
Ushbu maqolada YouTubening nemis tilini o'rganish funksiyalari tasvirlangan. Texnologiya yordamida takomillashtirilishi mumkin bo'lgan til ko'nikmalari tahlil qilinadi. Texnologiya yordamida til o'rganish bo'yicha samarali maslahatlar taklif qilingan.
doi:10.24412/2181-1784-2022-20-292-296 fatcat:wv2tzed7qrbbjkpo7lnbemmhli