Toyota individual and team potential modeling
Modeling potencijala pojedinaca i timova - Toyota

Sérgio Caldeirinha
2018 Serbian Journal of Engineering Management  
Apstrakt: Kompanija Toyota je u stanju da iznenadi hiljade stručnjaka širom sveta. Ključno pitanje koje se postavlja je kako je Toyota zadržala i još uvek drži fokus tokom decenija kontinuiranog razvoja i poboljšanja svog poznatog svetskog TPS-a? Da bi bolje razumeli potrebno je znati kako Toyota regrutuje, kako izgrađuje sposobnosti i kako angažuje zaposlene. Toyota koristi formulu za procenu potencijala pojedinaca i potencijala tima. Toyota koristi DOJO, prostore za učenje, u fabrikama, na
more » ... . gembi, za obučavanje radnika. To su replike stvarnih proizvodnih linija i radne sredine, gde se, na primer, svi novozaposleni obučavaju mesec dana, sa praktičnim i teorijskim procesima evaluacije. Kao zaključak može se reći da su njihovi ljudi njihova najveća imovina. Abstract: Toyota Company that is able to puzzle thousands of thinkers around the world. The key question is how did Toyota keep and still keeps its focus throughout decades of continuous development and improvement of their world known TPS? To understand it better it is necessary to know how Toyota recruits, how they build capabilities, and how they engage employees. Toyota uses a formula to evaluate each one's potential and the team's potential. Toyota uses DOJOs, learning areas within the plants, at the gemba, to train workers. Those are replicas of the real work lines and work context, where, for instance, all the new hires train for a full month, with practical and theoretical evaluation moments. As a conclusion one's can say that their people are their biggest asset.
doi:10.5937/sjem1801061c fatcat:2uufwfqblzcrxbc7rx3e2hoqji