Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Agata Balińska
2017 Turystyka i Rozwój Regionalny  
Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Streszczenie. W artykule zaprezentowano koncepcję sieciowego produktu turystycznego jako formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wskazano pozytywne wymiary tego typu produktów oraz bariery, które ograniczają ich rozwój. Słowa kluczowe: sieciowe produkty turystyczne, przedsiębiorczość, turystyka wiejska Wstęp Obszary wiejskie, zajmujące około 93% powierzchni kraju, są miejscem realizacji różnych form
more » ... zedsiębiorczości. Jedną z nich jest turystyka wiejska. Zróżnicowanie intensywności jej rozwoju w różnych regionach kraju jest związane z walorami turystycznymi danego miejsca oraz tradycjami wypoczynku i przyzwyczajeniami samych konsumentów. Nowością w obszarze turystyki wiejskiej są produkty sieciowe. Są to gotowe oferty spędzania wolnego czasu. W przeciwieństwie do szlaku turystycznego nie narzucają trasy i łączą bardziej zróżnicowane obiekty. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji sieciowego produktu turystycznego jako formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wskazanie jej zalet i wad. Artykuł ma charakter analityczny. Zastosowano metodę desk research. Koncepcja produktu sieciowego Produkty sieciowe są to różne, rozproszone w przestrzeni atrakcje i usługi turystyczne, niewymagające ciągłości infrastruktury oraz oznakowania tras, ale charakteryzujące się spójną koncepcją i występowaniem elementu wiodącego (waloru lub usługi) wyróżniającego ten produkt. Produkty sieciowe wymagają współpracy lokalnych producentów i usługodawców. W tym przypadku nie mamy do czynienia z konkurencją. Działa tu "prawo gromady" -im więcej na danym obszarze znanych produktów lokalnych, tym większa szansa na zainteresowanie i zatrzymanie turysty 1 . Produkty sieciowe korespondują 1 A. Sieczko: Mazowieckie produkty lokalne jako potencjał budowy sieciowego produktu markowego turystyki wiejskiej, Folia Pomeranea Universitatis Technologiae Stetinensis.
doi:10.22630/tirr.2017.8.13 fatcat:ulnrasz6h5ahxpozmo7odl3zai