Metronidasooli kontsentratsioon septilises šokis olevate patsientide vereplasmas ja lihaskoes

Juri Karjagin, Rein Pähkla, Joel Starkopf
unpublished
1 TÜ anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, 2 TÜ farmakoloogia instituut septiline šokk, mikrodialüüs, metronidasool, lihaskude Antibiootikumidel, sh metronidasoolil, on oluline koht sepsise ravis. Samas ei ole enamiku preparaatide kohta teada, kas septilise šoki puhul jõuab ravim piisavas kontsentratsioonis toimekohani, s.t interstitsiaalruumi. Rakkudevahelise ruumi koostist võimaldab hinnata mikrodialüüs. Töös määrati metronidasooli kontsentratsioon septilises šokis olevate patsientide
more » ... plasmas ja mikrodialüüsi abil lihaskoes ning võrreldi saadud tulemusi tervetel vabatahtlikel mõõdetud andmetega ja mikrobioloogia laboris väljakülvatud B. fragilis'e MIC 90 (minimal concentration inhibiting 90% of the strains tested, minimaalne inhibeeriv kontsentratsioon 90% tüvede suhtes) väärtustega. Autorite teada on see esimene uuring maailmas, kus mikrodialüüsi abil on määratud metronidasooli lihasesisene kontsentratsioon. Uuringu andmetel tagab 500 mg metronidasooli intravenoosne manustamine septilise šoki korral piisava lihaskoe kontsentratsiooni B. fragilis'e grupi mikroobide vastaseks antibakteriaalseks toimeks, mis püsib vähemalt 10 tunni jooksul. Sepsisesse haigestunud patsiendid moodustavad tänapäeval olulise osa intensiivravi vajavatest haigetest. Suremus septilisse šokki on viimaste aastakümnete jooksul püsinud muutumatult suurena, ulatudes kuni 40%ni (1). Septilise šoki ravi tähtsaimateks eesmärkideks on infektsioonikolde lokaalne saneerimine, hemodünaamika taastamine ning õigeaegne ja tõhus mikroobivastane ravi. Antibiootikumide toime eelduseks on ravimi piisav kontsentratsioon toimekohas ning otsene kontakt mikroobidega. Kaasaegsete antibiootikumide annustamissoovitused põhinevad üldjuhul uuringutel, kus ravimi kontsentratsiooni hinnatakse vabatahtlikel kas vereseerumis või koebiopsia homogenaadis (2). Bakteriaalsed infektsioonid lokaliseeruvad aga sageli rakkudevahelises ruumis. Ravimi kontsentratsiooni rakkudevahelises ruumis on võimalik hinnata mikrodialüüsi abil ehk meetodiga, mis võimaldab määrata erinevate madalmolekulaarsete ühendite sisaldust ekstratsellulaarses vedelikus (3). Erinevate haigusseisundite puhul võivad ravimite farmakokineetika ja farmakodünaamika oluliselt muutuda (2). Mikrodialüüsi abil on näidatud, et septilises šokis
fatcat:jj6xgh6ktvgrdf5wae5gypxjy4