Poznavanje Triglavskega narodnega parka

Tina Velkavrh
1999 Dela  
Prispevek prikazuje poznavanje Triglavskega narodnega parka pri srednješolcih Zavoda za invalidno mladino v Kamniku in primerja njihovo percepcijo z mladimi sovrstniki v Triglavskem narodnem parku. Izpostavljeno je poznavanje smotra, obsega, števila prebivalcev, zaščitenih rastlin in živali parka.
doi:10.4312/dela.13.399-409 fatcat:m5zptyisg5fejl64cqyes2tvue