TURK TURIZM TERMINOLOGIYASI O'ZIGA XOS LEKSIK-SEMANTIK TIZIM SIFATIDA

Djurayeva Zilola
2022 Zenodo  
Bugungi kunda turizmsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Buni ayniqsa Turkiya misolida ko'rish mumkin. Turkiyaning boy madaniy merosi, go'zal tabiatiga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga turizmning rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Bu esa albatta turizm termin qatlamining boyishiga va yangi turizm turlarini shakllanishiga olib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan turk tilida turizm terminologiyasi leksik-semantik jihatdan mavzuiy guruhlarga ajratilib tahlil qilindi.
doi:10.5281/zenodo.6581920 fatcat:bp7nhik7rjarbkaktll3xm2nwm