Urbani razvitak Splita između dva svjetska rata

Stanko Piplović
2015 Vladan Desnica i Split 1920. - 1945.: zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014.   unpublished
UDK: 711.4(497.5 Split)"1918/1941 Sažetak: Književnik Vladan Desnica proveo je razdoblje između dvaju svjetskih ratova najvećim dijelom u Splitu. Bilo je to vrijeme modernoga urbanog preobražaja grada koji je u Kraljevini SHS/Jugoslaviji bio daleko najveći urbani centar na obali Jadranskog mora. Usvajanjem Regulacionog plana Splita u proceduri međunarodnog natječaja (1923. -1926.), zalaganjima gradske političke, intelektualne i poduzetničke elite -koliko god razvojne koncepcije i interesi bili
more » ... je i interesi bili različiti -Split se u dvadesetak godina gospodarski, kulturno i graditeljski uvelike preobrazio. Njegov vanjski izgled i ugođaji prostora mijenjali su se gotovo iz dana u dan. Sagrađene su brojne građevine, uključujući i one za javne potrebe i kulturu. Usporenije je izlazio iz svoje prometne izoliranosti, što ipak nije sprečavalo sve veću cirkulaciju ljudi s raznih strana, uključujući i turističku. Neovisno o svim ograničenjima, kreativnost se očitovala u raznim domenama, naročito u kulturnoj i umjetničkoj. Dinamično, kreativno okružje svakako je utjecalo i na Vladana Desnicu u njegovim formativnim umjetničkim fazama.
doi:10.17234/desnicini_susreti2014.3 fatcat:4umurfac45ddlo7iltgpawmucq