HANNÊ MÎNE'NİN ÜÇ ESERİ (BAKÂYÂ SUVAR, EL-MUSTENKA' VE EL-KİTÂF) ÖRNEĞİNDE OTOBİYOGRAFİK ROMAN

Mohamad Alahmad
2019 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)  
doi:10.26791/sarkiat.510800 fatcat:6pqu7zvpgrfixjdynaadt4ui4m