Трансформационно-модифицированные процессы в 14-сложных (5 + 5 + 4) колядках (по материалам из окрестностей северо-западнее Горган)

Vasyl Koval
2018 Tradicija ir dabartis  
Трансформационно-модифицированные процессы в 14-сложных (5 + 5 + 4) колядках (по материалам из окрестностей северо-западнее Горган) В А С И Л Ь К О В А Л Ь ( V a s y l K o v a l ) Львовская национальная музыкальная академия имени М. В. Лысенко, г. Львов, Украина Anotacija. Šiame straipsnyje ukrainiečių etnomuzikologas Vasyl Koval (Василь Коваль) aptaria tradicines Kalėdų giesmes, užfiksuotas Ukrainos Gorganų regiono šiaurės vakarų apylinkėse. Jos pasižymi būdinga 14-os skiemenų ritmine
more » ... nų ritmine struktūra (5 + 5 + 4). V. Hošovskio pasiūlytoje klasifikacijoje tai A-1 metroritminės struktūros tipas. Ypatingas dėmesys skiriamas šio tipo melodijų stabilumo ir variantiškumo apraiškoms. Aptariami A tipo kalėdinių giesmių variantai sudaro tam tikras išvestines formas, o jų modifikacijos pasireiškia dviem aspektais: 1) refrenų ritminės struktūros transformacija, kuri lemia trijų elementų ritminės organizacijos pasikeitimą į dviejų elementų sekas, 2) refrenų sutrumpinimu ar net ir visišku jų atsisakymu. Straipsnio autorius priėjo prie išvados, kad minėtų A tipo kalėdinių giesmių melodijų gausa ir įvairovė didelėje tiriamos teritorijos dalyje kelia abejonių dėl V. Hošovskio nurodytos šio tipo paplitimo vakarinės ribos tikslumo. Pagrindiniai žodžiai: tradicinė Ukrainos muzika, tradicinės kalėdinės giesmės, stabilumo ir mobilumo procesai, melozonos, melodialektai. Abstract. In this article Ukrainian ethnomusicologist Vasyl Koval (Василь Коваль) discusses Christmas carols that were recorded in the neighborhoods of the northwest Gorgany and have a 14-sylable (the 5 + 5 + 4 verse) rhythmic structure (the type A-1 by the Volodymyr Hoshovsky definition). Particular attention is paid to the transformation and modification processes in melodies of this type. In the investigated area the Christmas carols of type A are present in their derivative form, and their modifications occur along with two aspects: 1) transformation of the rhythmic structure of refrains, which determines the change of the "triple" principle of rhythmic organization into the "dual" one, 2) abbreviation of refrains (or their destruction). The author of the article has come to the conclusion that the prevalence of the type A carols on a large part of the investigated territory questions the V. Hoshovsky's definition of the western boundary of this type's population.
doi:10.15181/td.v13i0.1695 fatcat:ubse6nd6ijdpddbu7kpahejbxi