TO WHAT EXTENT IS MATH HELPFUL? EXAMPLES OF APPLIED MATH: FROM FRACTIONS TO RESOURCE MANAGEMENT IN AN ORGANIZATION
ÎN CE MĂSURĂ NE AJUTĂ MATEMATICA? EXEMPLE DE APLICARE A MATEMATICII: DE LA FRACŢII LA ALOCAREA RESURSELOR ÎNTR-O ORGANIZAŢIE

Luminita Catana
2015 Revista de Pedagogie  
Revista de Pedagogie • LXIII • 2015 (1) 57 Rezumat Alocarea resurselor este o problemă importantă pentru manageri şi pentru membrii unei echipe, iar rezolvarea sa corectă şi echitabilă este imposibilă fără matematică. De la fracţiile simple şi până la modele mai complexe ale matematicii este un drum lung. O constatare cu caracter general este aceea că, de obicei, resursele sunt limitate sau au un ritm de acumulare mai lent decât cerinţele sau nevoile pe care persoanele le au în mod curent, ceea
more » ... ce duce la insatisfacţii şi la stări conflictuale în cadrul grupurilor. Articolul dezbate pe larg problema aceasta, recurgând la explicaţii matematice. Matematica ne arată că, dacă vom alege strategii de alocare a resurselor astfel încât fiecare persoană să fie cât mai mulţumită cu resursele pe care le primeşte sau dacă resursele sunt "corect" împărţite, stările de nemulţumire vor fi mai rare şi intensitatea lor redusă. Sunt prezentate câteva modele matematice, explicate într-un limbaj accesibil şi care ar putea fi preluate ca aplicaţii în orele de educaţie antreprenorială sau de matematică la liceu, oferind elevilor o bază de informaţii pentru dezbateri. Cuvinte-cheie: alocarea resurselor, teoria jocului, jocuri matematice. Abstract Resource allocation is an important issue for managers and for the members of a team, and its fair solution is not possible without math. From simple fractions to the more complex mathematical models is nevertheless a long way. A general observation is that, usually, the resources are limited, or they have an accumulation rate slower than the people's demands or needs, which causes dissatisfaction and even conflicts among the group members. This article addresses this issue with the use of mathematical support. Mathematics tells us that if we choose resource allocations strategies which allow every person to be satisfied with the resources he/she receives, or if the resources are shared in a "right" way, the dissatisfaction will be less frequent and with a lower intensity. This article presents, in an accessible way, some mathematical models which could be used as practical applications in entrepreneurial education or math classes in high-school, that give students a base for further discussions and learning.
doi:10.26755/revped/2015.1/57 fatcat:svwk7kqivvg4pjzauzusluqeoa