Development Environment [chapter]

Chris Apers, Daniel Paterson
2010 Beginning iPhone and iPad Web Apps  
iii I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work. Name, Last name : ZEYNEP KONURALP Signature : iv ABSTRACT SOFTWARE PROCESS IMPROVEMENT IN A SOFTWARE DEVELOPMENT ENVIRONMENT KONURALP, Zeynep M.S., Electrical and Electronics Engineering Department
more » ... A software process improvement study is presented. The literature on software development processes and their improvement is reviewed. The current peer review process at Software Engineering Directorate of the X Company, Ankara, Türkiye (XCOM) is studied and the static software development metrics based on a recent proposal have been evaluated. The static software metrics based improvement suggestions and the author's improvement suggestions discussed with the senior staff are compared. An improved peer review process is proposed. The static software development metrics have been evaluated on the improved process to see the impacts of the improvements. The improved process has been already implemented at XCOM and preliminary results have been obtained. Bir yazılım süreci iyileştirme çalışması sunulmaktadır. Yazılım geliştirme süreçleri ve bunların iyileştirilmesi konularındaki literatür incelenmiştir. Daha sonra Ankara'da bulunan X Firmasının Yazılım Mühendisliği Direktörlüğünde uygulanan eş düzey gözden geçirme süreci incelenmiş ve yakın zamanda önerilmiş bir yönteme göre statik yazılım süreci metrikleri hesaplanmıştır. Bu metriklere dayanan iyileştirme önerileri ve yazarın ortaya koyup kıdemli personelle tartıştığı iyileştirme önerileri değerlendirilmiştir. Bu iki yaklaşım karşılaştırılmıştır. Son haline getirilen iyileştirme önerileri sürece uygulanmış ve iyileştirilmiş eş düzey gözden geçirme süreci ortaya konmuştur. Daha sonra uygulanan iyileştirme önerilerinin etkisini görebilmek için statik yazılım geliştirme metrikleri iyileştirilmiş süreç için de hesaplanmıştır. İyileştirilmiş süreç firmada uygulanmış ve ilk sonuçları alınmaya başlanmıştır.
doi:10.1007/978-1-4302-3046-5_2 fatcat:yjdklvyqejhlrnsg3drhxoj6qy