Překládání potenciální literatury a potenciální vlastnosti překladu

Anna Šmídová
2020 Bohemica litteraria  
Translation of Potential Literature and Potential Properties of Translation 1 This study aims to open a reflection on the problems connected to the translation of potential literature. Potential literature is a term used in the context of the Workshop of Potential Literature (OuLiPo), a French experimental group established in 1960 in order to interconnect literature and mathematics. It is characteristic of OuLiPo to create texts with the aid of a "contrainte", a mostly formal restriction
more » ... d during the creative process, limiting the set of potential outcomes. These specific creative methods bring a higher level of difficulty for the translator and raise the question of "untranslatability". The paper proposes several alternative concepts of a "translation" in order to get past this idea of impossibility. Similar properties of both potential literature and translation as creative processes are also discussed. This brings new light on their connection and enables us to characterize a translator of potential literature as one of the authors of the text. Keywords OuLiPo, Ouvroir de Littérature Potentielle, Workshop of potential literature, translation, OuTrans-Po, Workshop of potential translation. Klíčová slova OuLiPo, Ouvroir de Littérature Potentielle, Dílna potenciální literatury, překlad, OuTransPo, Dílna potenciálního překladu. 1) Překlad z angličtiny a francouzštiny: autorka, překlad z němčiny: Vincenc Bouček. Překládání potenciální literatury a potenciální vlastnosti překladu bohemica litteraria 23 / 2020 / 1 s t u d i e > 8 >> Úvod -Dílna potenciální literatury Netypické členění textu, kostrbatě znějící věty, někdy i nesmyslně působící odstavce: tvůrčí postupy Dílny potenciální literatury, OuLiPo, představují jednu z vyhraněných literárních poloh. Francouzské experimentální uskupení Ouvroir de Littérature Potentielle, založené v roce 1960 jako odnož Kolegia 'Patafyziky', si stanovilo za záměr propojovat literaturu s matematikou a tento závazek plní dodnes. Jakkoli kuriózní se koncepce OuLiPo mohou zdát, daly vzniknout inovativnímu pohledu na literární text a samotná Dílna se stala mezinárodním pojmem. Pojmem, který s časem nezešedl, ale naopak neustále nabírá celou paletu různorodých odstínů. Již od počátečních let bylo OuLiPo pluridisciplinárně orientovaným uskupením. Impulz k jeho založení vzešel od matematika, chemika a bývalého dadaistického básníka Françoise Le Lionnaise, který ke své myšlence přizval dlouholetého přítele, spisovatele, encyklopedistu a milovníka matematiky, Raymonda Queneaua. Seskupení prvních členů vypovídalo o záměru nahlížet na literaturu ve zcela nové perspektivě: Claude Berge byl specialistou kombinatorické analýzy, Albert-Marie Schmidt znalcem tzv. vědecké poezie, Paul Braffort pracoval v oblasti jaderné energie (DE BARY 2014: 16). Mezi další osobnosti spojované s počátky OuLiPo patří Jean Lescure, Noël Arnaud, Jacques Duchateau, Emmanuel Peillet (pod pseudonymem Latis), Jacques Bens a Jean Queval. V roce 1962 se připojil i Marcel Duchamp, k zahraničním členům se řadil mj. spisovatel Italo Calvino. 2 Popularita, které se Dílně během několika desetiletí jejího působení dostalo, podnítila tisíce lidí k vlastní experimentální tvorbě. Přinesla s sebou však i otázku toho, jak tzv. potenciální literaturu překládat a zda o něčem takovém vůbec uvažovat. To, že o něčem podobném uvažovat lze, je zřejmé už z toho důvodu, že tyto překlady existují. Pokusím se proto v následujících odstavcích přiblížit, jakým způsobem můžeme na překlad potenciální literatury nahlížet a v jakém vztahu překlad vůči potenciální literatuře stojí. Tyto reflexe by nicméně nebyly úplné bez předešlého připomenutí základních tvůrčích principů, se kterými OuLiPo pracuje. 12) Soupis všech členů je dostupný na oficiálních webových stránkách skupiny www.oulipo.net. Anna Šmídová Překládání potenciální literatury a potenciální vlastnosti překladu bohemica litteraria 23 / 2020 / 1 s t u d i e >> 9 >
doi:10.5817/bl2020-1-1 fatcat:rz2hsnmlyzandeinn44jil634u