     5  5    Filantropi og 'neo-filantropi' i det sociale arbejde -

Kaspar Villadsen, Kaspar Villadsen
unpublished
Der er dukket en raekke nye talemåder op i det sociale arbejde, bl.a. 'man skal møde mennesket, som det er' , 'hjaelp skal vaere hjaelp til selvhjaelp' og 'fattigdommen er åndelig, ikke materiel'. Dette er ikke nye begreber-faktisk er de over 100 år gamle, og vi kan derfor tale om en genopda-gelse. Oprindelig blev de formuleret af kirkelige og filantropiske foren-inger, som lavede fattighjaelp i de fremvoksende industribyer sidst i 1800-tallet. Når de bruges i dag, er det langt fra blot af
more » ... gt fra blot af frivillige, kirke-lige organisationer. Tvaertimod dukker de op overalt i det sociale arbejde-fra vaeresteder og sociale caféer til misbrugsbehandling og aktivering. Hvad betyder denne filantropiens genopdagelse? Mit argument i denne artikel er, at begreberne indikerer nogle grundlaeggende forandringer i selve det sociale arbejdes epistemologi, dvs. dets måde at iagttage og gen-kende sociale problemer og klienter på. Hvad er et socialt problem? Hvad er en klient? Hvad er integration? Og hvad er faellesskab? Det er nogle af de spørgsmål, som saettes på spil. Artiklen fremlaegger nogle hovedlinier fra bogen Det sociale arbejdes genealogi-kampen for at gøre fattige og udstødte til frie mennesker.
fatcat:jtr55ewes5drhiu5bko3yktouu