O współczesnej powieści angielskiej na łamach "Przeglądu Polskiego" (1866–1914)

Aleksandra Budrewicz
2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia  
O współczesnej powieści angielskiej na łamach "Przeglądu Polskiego" (1866-1914) O Anglii -z myślą o Polsce Wydawany przez krakowskich konserwatystów w latach 1866-1914 "Przegląd Polski" wielokrotnie interesował historyków, historyków prasy i literaturoznawców 1 . Jego zawartość nie wzbudziła jednak dotąd zainteresowań neofilologów, ze szkodą dla problematyki recepcji literatur zachodnioeuropejskich oraz przekładoznawstwa. Krakowski miesięcznik kierowany był do inteligencji i ziemiaństwa
more » ... kiego. Studia nad jego zawartością treściową, m.in. nad kwestiami estetyki i literatury pięknej, pokazują horyzonty myślowe, przekonania ideowe, obawy i fascynacje obyczajowe oraz gusty i upodobania czytelnicze odbiorców, którzy należeli do elity galicyjskiej. Dotychczasowe bibliografie zawartości pisma 2 , wprawdzie niepełne, ale umożliwiające orientację w głównych nurtach tematyczno-gatunkowych, podpowiadają następującą tezę badawczą: " Przegląd Polski" pozwalał polskim czytelnikom orientować się w zachodnioeuropejskiej literaturze współczesnej, systematycznie zamieszczając omówienia i recenzje nowości francuskich, niemieckich, angielskich, czasami również innych. Długi okres utrzymywania się pisma na rynku umożliwia porównywanie zmian jego zawartości z miesięcznikiem wychodzącym w innych realiach politycznych, tj. "Biblioteką Warszawską". Korzystna może okazać się również możliwość
doi:10.24917/20811861.19.16 fatcat:zpe2ucuo3rd6nejiyt2pqjh4om