A CASE OF GASTRIC CARCINOID IN WHOM THE DIAGNOSIS OF DEPTH INVASION WAS DEMONSTREATED BY ENDOSCOPIC ULTRASONOGRAPHY
超音波内視鏡が深達度診断に有用であった胃カルチノイドの1例

Junichi YOSHIKAWA, Jun MATSUMOTO, Tuyoshi SAKAMOTO, Kiyoyasu SUEKAWA, Fumio ARIMURA, Kazuaki NAKASHIO, Keizo TANAKA, Tadashi SHIBUE, Terukatsu ARIMA, Atumasa YAMAGUCHI, Sadao TANAKA, Tosikazu OSAME
1992 Gastroenterological Endoscopy  
doi:10.11280/gee1973b.34.583 fatcat:e74br2jkqndele3lkxfhxivzyq