Synthesis, Characterization and Properties of Some Novel Structural Asymmetric Triarylamines

Yingjun Li, Nan Zhao, Lina Li, Chunyan Li, Shuqin Sun, Xiaoxia Zhou
2012 Youji huaxue  
doi:10.6023/cjoc1105121 fatcat:neeen3ojtjcippd6g35uhu22ne