Demo hour

Ippei Suzuki, Shuntarou Yoshimitsu, Keisuke Kawahara, Nobutaka Ito, Atushi Shinoda, Akira Ishii, Takatoshi Yoshida, Yoichi Ochiai
2016 Interactions  
doi:10.1145/3012932 fatcat:gwktoauqnbhx7nam5mcoslyfii