Ukrainian Intelligentsia of the «Long» Nineteenth century: social roles and main tendencies of their transformation
Українська інтелігенція «довгого» ХІХ ст.: суспільні ролі та основні тенденції їхньої трансформації

Ya. Platmir
2019 Cherkasy University Bulletin Historical Sciences  
Довге ХІХ століття» було процесом формування модерної української нації під владою Романових та Габсбургів. Не зважаючи на складнощі, котрі поставали перед українською (в нашому дослідженні -наддніпрянською) інтелігенцією, їй доводилося йти на певні компроміси з владою та чиновниками задля розбудови підвалин для власної державності в майбутньому. Перебуваючи під впливом європейських ідей демократизму та лібералізму українська інтелігенція не стала буржуазією. Її строкатий склад засвідчував лиш
more » ... ад засвідчував лиш те, що вона була досить несталим суспільним прошарком, як от селянство та дворянство. До міської інтелігенції додається ще й селянська, котра не мали великих землеволодінь та займалася розумовою працею. В статті наведено певний розподіл і між самою інтелігенцією та досліджено трансформацію цього суспільного прошарку. Ключові слова: інтелігенція, селянство, дворянство, Наддніпрянщина, суспільство.
doi:10.31651/2076-5908-2019-1-38-44 fatcat:2z7ibmeh7jhq7mnelkxb3imfcm