National bank of Ukraine as a regulator of insurance activities

Andriy Rudkovskii
2020 Entrepreneurship, Economy and Law  
Андрій Рудковський, аспірант кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЯК РЕГУЛЯТОР СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Проаналізовано історію становлення ринку страхових послуг за часів незалежності України. Розглянуто перші законодавчі здобутки стосовно закріплення чинних норм у сфері страхування. Виявлено недоліки та головні причини, що зумовили появу недобросовісних компаній на ринку
more » ... послуг. Здійснено аналіз перших «прогалин» у тогочасних законодавчих актах і спроби унеможливлення їх настання у майбутньому. Особливо звернуто увагу на Декреті КМУ «Про страхування» від 10 травня 1993 р. та Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р., на створення «СПЛІТ регулятора» та його вплив на ринок страхових послуг. Вказано позитивні аспекти стосовно змін і запровадження нового регулятора та його позитивний вплив у майбутньому на рівень надання страхових послуг. Розглянуто думки безпосередніх суб'єктів ринку страхових послуг -страховиків із погляду очільників страхових компаній стосовно запровадження вимог Solvency II (Директиви ЄС). Проаналізовано досвід зарубіжних країн, які вже запровадили зміни у вітчизняних ринках страхових послуг і використовують пруденційний нагляд. Визначено ряд переваг і можливостей для залучення інвестицій і появи іноземних компаній на ринку страхових послуг України. Також зосереджено увагу на ефективній формі нагляду -пруденційному нагляді, який зарекомендував себе в банківському секторі з найкращого боку. Звернуто увагу на положеннях і стандартах Solvency II (Директиви ЄС) та її складників, а саме компонентах, із котрих вона складається. Розглянуто ряд публікацій і нормативних документів міжнародних організацій і державних регуляторів страхової діяльності, які зазначають на доцільності запровадження нових стандартів і вимог на ринку страхових послуг, оскільки чим більше високих стандартів і прозорості у компаніях-страховиках, тим кращий рівень надання послуг і сумлінніше виконання вимог перед клієнтами. Ключові слова: страховик, страховий ринок, пруденційний нагляд, законодавча система.
doi:10.32849/2663-5313/2020.10.10 fatcat:faxbw6jb3vgiho7lluyvwrznkq