Wrażliwość klinicznych szczepów Klebsiella pneumoniae wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej na antyseptyki

Przemysław Dalkowski, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz, Maciej Sopata
2017 Forum Zakażeń  
STRESZCZENIE: Klebsiella pneumoniae stanowi przyczynę zakażeń u pacjentów hospitalizowanych, może wywoływać infekcje: dróg moczowych, ran skórnych, nosa i gardła, płuc oraz tkanek miękkich. Szereg czynników wirulencji, za pomocą których K. pneumoniae walczy o przetrwanie w środowisku, sprawia wiele trudności klinicznych i terapeutycznych. Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności przeciwdrobnoustrojowej badanych antyseptyków (powidon jodu, oktenidyna, etakrydyna, chlorheksydyna, nadtlenek
more » ... ksydyna, nadtlenek wodoru i poliheksanidyna) względem Klebsiella pneumoniae w hodowli planktonicznej oraz biofilmowej. Najskuteczniejszymi antyseptykami były oktenidyna oraz poliheksanidyna, jednakże OCT była skuteczniejsza od PHMB. SŁOWA KLUCZOWE: antyseptyki, biofilm, Klebsiella pneumoniae, oktenidyna, poliheksanidyna ABSTRACT: Klebsiella pneumoniae is a common cause of urinary tract, skin wounds, nose and throat, lungs, soft tissues, respiratory tract infections and bacteriemia. Virulence factors determines clinical problems. Aim of this work was to evaluate efficacy of antiseptics: iodine povidone, octenidine, ethacridine, chlorhexidine, peroxide, polyhexanide in eradication of Klebsiella pneumoniae in biofilm and planktonic form. Octenidine and polyhexanide were the most efficient antiseptics, but OCT was more efficient than PHMB.
doi:10.15374/fz2017011 fatcat:onnbckkdjjebtkuo4v5xhnf2pu