Economic assessment of the viticulture industry potential in the region
Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону

Nataliia Avercheva, Viktoriia Boiko, Liudmyla Boiko
2019 Ekonomika APK  
Н.О. АВЕРЧЕВА, кандидат економічних наук, доцент В.О. БОЙКО, кандидат економічних наук Л.О. БОЙКО, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону Мета статті -визначити на основі економічного аналізу потенційних можливостей розвитку галузі виноградарства на рівні районів та окремих господарств напрями комплексного розвитку галузі виноградарства Херсонської області. Методика дослідження. Застосовано такі методи: абстрактно-логічний (для
more » ... о-логічний (для дослідження теоретичних і практичних аспектів обґрунтування висновків); розрахунково-конструктивний та порівняння (для аналізу сучасного стану розвитку виробництва та економічної оцінки потенціалу галузі виноградарства); статистико-економічні (для дослідження динаміки і структури виробництва винограду, групування підприємств за потенційними можливостями). Результати дослідження. Визначено основні складові потенціалу виноградарської галузі Херсонської області. Досліджено показники сучасного стану її розвитку й окреслено регіональні проблеми та особливості. Проведено аналіз динаміки і структури виноградних насаджень, урожайності, рівня рентабельності. Проаналізовано показники реалізації продукції виноградарства в сільськогосподарських підприємствах. Оцінено потенціал виноградарських підприємств на основі їх групування за площами та обсягами виробництва винограду. Обґрунтовано висновки щодо напрямів ефективного розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу області та максимального використання потенціалу малих, середніх і великих підприємств. Елементи наукової новизни. На основі комплексного дослідження проблем, які стримують розвиток виноградарської галузі на сучасному етапі, окреслено напрями їх вирішення, запропоновано практичні заходи стосовно реалізації виробничого, наукового та ринкового потенціалу регіону на рівні окремих категорій підприємств. Практична значущість. Запропоновані заходи дозволять максимально реалізувати потенційні можливості регіону в розвитку виноградарства і виноробства та підвищити ефективність діяльності основних виробників галузі та підкомплексу в цілому. Аверчева Наталія Олександрівна -кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, вул. Стрітенська, 23) E-mail: avercheva2010@ukr.net ORCID: http:// orcid.org/0000-0003-4534-693X Бойко Вікторія Олександрівна -кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, вул. Стрітенська, 23) Бойко Людмила Олександрівна -кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, вул. Стрітенська, 23)
doi:10.32317/2221-1055.201906015 fatcat:4gol5zgvanednhbj35wmlbevqu