Are "Hă-ḇêl" of Kohelet and Contemporary "Meaningless" Real Synonymos? (on the grounds of some modern translations of the book of the Preacher)
Чи є Когелетів «hă-ḇêl» і сучасна «безсенсовність» життя справжніми синонімами? За мотивами деяких сучасних перекладів книги Проповідника

Elvira Chukhray
2017 Sententiae  
Мойсей Ризький, автор одного зі сучасних перекладів Книги Проповыдника [див.: Рижский 1995] 2 (а також коментаря до цієї книги й відповідного дослідження) показово наполягає на нетрадиційному перекладі славетного другого вірша першого розділу цієї книги. Зворот, який в українську культуру увійшов як «марнота марнот», а в російськуяк «суета сует», він переклав як «нет смысла, нет никакого смысла» 3 . За понад два десятиліття, що минули від публікації цього перекладу усталений слововжиток не
more » ... в істотних змін 4 . Але предмет цієї статті стосується не теологічного слововжитку і не правильності перекладу з давньоєврейської, якою я не володію, а історико-філософського питання про правомірність «модернізації» традиційної термінології, наповнення її значеннями, породженими сучасною епохою і, як вважається, невідомим давнині 5 . Певна річ, ідеться не взагалі про право на новий переклад чи нову інтерпретацію, яке було б безглуздо брати під сумнів, а про історико-філософську коректність модернізацій них тлумачень. Сформулюю це питання простіше: наскільки відповідає меті історико-філософського дослідження істотна модернізація інтелектуальної спадщини давнини? Адже історія філософії, все ж, відрізняється від постмодерністського © Е. Чухрай, 2017 1 Як стандартний український переклад назви біблійної книги ‫תלהק‬ (qōheleṯ) я обираю варіант Івана Хоменка: «Книга Проповідника». 2 Надалі посилання на це видання подають у спрощеному вигляді: лише номер сторінки в круглих дужках; наприклад, (с. 47). 3 Мене цікавить не перекладацький підхід Ризького в цілому (адже він доповнив свою новацію наведеним в дужках Синодальним перекладом «Суета сует...»), а історико-філософська оцінка самої лише новації. 4 Більше того, цей переклад також не став показником тенденції. Наприклад, друга версія (2010) нового перекладу, виконаного Міжнародним біблійним товариством, містить традиційний варіант "суета сует....» https://bible.by/nrt/21/1/ 5 Тема сенсу життя у світі, позбавленому сенсу, є надзвичайно актуальною і в найновіших дослідженнях [див. Tartaglia 2017]. А проблема несумірності «сенсів життя» може мати не лише історико-філософський, але й практично-філософський вимір» [Morioka 2015].
doi:10.22240/sent36.02.066 fatcat:2fvalqlhh5dkpbdnn6a5mwfpum