Bir Öğrenim İmparatorluğu: Küresel Bir Dil Olarak Arapça

Kees Versteegh, İbrahim Fidan
2016 Marife Dini Araştırmalar Dergisi  
VII. yüzyıldaki fetihlerin ardından İslam yerel niteliğinden sıyrılıp evrensel bir dine dönüştü. Benzer bir durum Arap dili için de geçerlidir: Arap kabilelerin kullandığı dil, İslam'ın dili haline geldi. Fethedilen bölgelerde fethedenler ile fethedilenler arasındaki yakın ilişki pek çok yerel dilin yok olmasına ve sonunda Arapçanın birincil dil olarak kabullenilmesine sebep oldu. Arap dünyasının dışındaki İslam ülkelerinde Arapça hiçbir zaman günlük iletişim dili haline gelmese de eğitimin
more » ... l aracı oldu. Arapça sayesinde insanlar sadece din alanında değil diğer birçok bilimsel alanda da muazzam bir bilgi arşivine erişim imkânı elde ettiler. Bu makale Batı ve Doğu Afrika ile Güneydoğu Asya özelinde söz konusu küreselleşme sürecinin etkilerini ele almaktadır.
doi:10.33420/marife.436296 doaj:054bd24419ca4c91a520121dc23ed0e7 fatcat:3fwoeen5mve7xe6cjvomjlsfe4