Basketbol sport turi va uning asosiy qoidalari

B.B. Altayev
2022 Zenodo  
Аннотация. Mazkur maqolada basketbol o'yinida tayѐrgarlik turlarining o'rni va ahamiyati mazmuni yuzasidan ko'rsatma va takliflar keltirilgan. Tayanch so'zlar: basketbol, jismoniy tayѐrgarlik, rivojlanish, mashg'ulot, natija, sifat.
doi:10.5281/zenodo.6620016 fatcat:orzrxdy5nrh5foetii6f7ei74i