Presenteeism In Work Life: An Evaluation In Hotel Industry

Ebru ARSLANER, Yasin Boylu
2015 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Özet Bu çalışmanın amacı, işletmelerde sıklıkla karşılaşılan presenteeism sorununu irdelemek ve bu soruna yönelik otel işletmelerinde bir değerlendirme yapmaktır. Çalışanların hasta olmalarına rağmen işe devam etmeleri ve verimsiz çalışmaları olarak değerlendirilen presenteeism, verimsiz çalışmaya bağlı olarak işletmeler için büyük maliyetlere neden olmaktadır. Bu durum emek-yoğun özellik gösteren otel işletmelerinde de ortaya çıkmaktadır. Otel işletmelerinde insan ilişkilerinin yoğunluğundan
more » ... nin yoğunluğundan kaynaklı stresli çalışma ortamının, uzun çalışma saatlerinin ve vardiyalı çalışma düzeninin presenteeismi artıran faktörler olduğu düşünülmektedir. İşletmeler, çalışan memnuniyetini ön planda tutan uygulamalar, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını iyileştirecek önlemler alarak presenteeism sorununa yönelik çözümler üretebilir. Abstract This study aims to examine presenteeism problem encountered in businesses frequently and evaluate this issue for hotel enterprises. Presenteeism is defined as when an employee shows up for work even though he or she is sick and performs ineffectively. Thus, it causes great costs for companies due to ineffective work performance. This situation arises in hotel businesses due to labor-intensive features of industry. It is considered that the intensity of human relationships and long shifts in hotel businesses induce stressfull working conditions and that factors increase presenteeism. Businesses could produce solutions for presenteeism with practices that prioritise employees satisfaction and take precautions to remedy physical and mental health of employees.
doi:10.20491/isader.2015415529 fatcat:thg7lfjlczhnheolpvncsn3idm